KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamızın temelini oluşturan değerler;

 • Liderlik: Her biri alanında uzman lider kadromuz, kalite çalışmalarına katkı sağlayarak şirket bünyesinde kalite çalışmalarının sürekli olarak geliştirilmesine öncülük eder.
 • Müşteri Odaklılık: “Önce Müşteri” ilkesinden yola çıkarak , müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda değer üretmek ve her koşulda müşteri memnuniyetini sağlamak en temel görevlerimizdendir.
 • Çalışanlarımızın eğitimi: Tüm personelimizi hem işlerinde hem sosyal alanlarında harekete geçiren, iş birliğini ve takım çalışmasını arttıran, konularında uzman derecesinde eğitimli kılan, yaptıkları işlerde her koşulda destek veren bir kalite yönetim sistemini kurmak,uygulamak ve devamlı geliştirmek şirket olarak temel hedeflerimizdendir.
 • Takım Çalışması:“Bir araya gelmek başlangıçtır,bir arada durabilmek ilerlemedir,birlikte çalışmak başarıdır” Henry Ford.. Başarıya ulaşmak için , takım ruhunu dinamik tutmanın ve takımı oluşturan her bir bireyin sorunları çözmede etkin rol almasını sağlamanın önemini biliyor, bununla besleniyoruz.
 •  Sürekli Gelişme ve İyileştirme: “Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol” diyen Mahatma Gandhi’nin de dediği gibi , bütün operasyonel süreçlerimizde daha iyiyi bulmak ve bunu uygulamak için öncelikle kendi içimizde değişime inanıyor, bununla birlikte sürekli gelişme ve iyileştirmeye odaklı çalışıyoruz.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

KSN Lojistik olarak:

 • Geliştirdiği kurallar ve gerçekleştirdiği hizmetlerle; can ve mal emniyetinin ve çevrenin korunmasının sağlanmasına katkıda bulunacağını,
 • Çalışanların yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve güvenlikleri için gerekli, ortam şartları ve kaynakları sağlamayı,
 • Daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
 • Çalışanların beden ve ruh sağlığını gözetmeyi,
 • İşin gereklerine uygun donanımlı personel istihdamını sağlayarak, iş başı öncesi ve sonrası sürekli eğitim ve denetimlerle personel yeterliliğini sağlamayı,
 • İşlerin sahada güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için , müşterilerinden gerekli kaynağın sağlanmasını talep edeceğini,
 • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilecek durumlarda gerekli sağlık ve emniyet şartları sağlanana kadar hizmet sunmama yetkisini ve sorumluluğunu tanıyacağını,
 • Çalışanlarının iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma bilincini sürekli yüksek tutacağını,
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerde çevresel etkileri değerlendireceğini, çevresel etkilerin minimize edilmesini ve kirliliğin önlenmesini,
 • Kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını,
 • Sağlık , güvenlik, çevre ve kalite performansını; bu amaçla belirlenmiş anahtar performans göstergeleri, hedefleri ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi yoluyla sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.

KSN LOJİSTİK E-BÜLTEN

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI